Kommer bygga om på Universitetsallén i Örebro

Tisdagen den 2 april börjar arbetet med att bygga om Universitetsallén på öster i Örebro. Detta skriver kommunen på sin hemsida under onsdagen.

· Publicerad: 28 mars 2024 · 13.13.
Foto: Martin Avedal

Örebro Kommun skriver på sin hemsida att de ska bygga om på Universitetsallén. Detta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Universitetsallén kommer vara öppen under hela byggtiden, men framkomligheten är begränsad.

Tisdag 2 april börjar arbetet med att bygga om Universitetsallén på öster i Örebro. För att brandkåren ska kunna vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser byggs en ny in- och utfart för den nya brandstationen och det görs en ny trafiksignal i korsningen vid Oskarsgatan och Pappersbruksallén. Samtidigt görs passagerna över Universitetsallén och Oskarsvägen mer trafiksäkra för gående och cyklister.

Annons ▾

Bild: Örebro Kommun

— Åtgärderna på Universitetsallén med ny utfart och trafiksignal görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Idag är det många gående och cyklister, men även bilister, som upplever att det känns otryggt på Universitetsallén, i korsningen vid Oskarsgatan och Pappersbruksallén, säger projektledaren Nicklas Söderberg.

Universitetsallén är öppen under hela byggtiden med begränsad framkomlighet. Från Universitetsallén kommer det inte vara möjligt att svänga in på Oskarsvägen och Pappersbruksallén. Arbetet beräknas bli färdigt under sommaren.

FIKK - För att alla behövs