Den 22 maj kan börja förtidsrösta för EU-valet

Den 9 juni ska Sverige rösta i valet till Europaparlamentet, men redan onsdag 22 maj startar förtidsröstningen för de som vill rösta tidigare.

· Publicerad: 20 maj 2024 · 13.13.
Arkivbild: Fialotta Bratt

Den 9 juni är det dags att rösta i valet till Europaparlamentet, men redan onsdag 22 maj startar förtidsröstningen. I Örebro kan man göra detta på Kulturkvarteret och totalt ska det finnas 22 platser i Örebro Kommun där man kan förtidsrösta.

Örebro kommun skriver att de lägger stort fokus på att genomföra valet på ett tryggt, säkert och tillgängligt sätt. Vid valet 2022 förekom bland annat längre köer på några platser och vid vissa tillfällen, det är en av de situationer som man nu vill förbättra.

Annons ▾

— En nyhet vid årets val är att det kommer finnas ett valsedelställ i direkt anslutning till varje valbås. Syftet är att medborgare ska kunna ta sina valsedlar helt skyddade från insyn av andra och att få bort den flaskhals som valsedelsstationerna var under förra valet, säger Johan Hellsten, valchef i Örebro kommun.

— För att minska risken för alltför långa köer har antalet valdistrikt utökats. Det är nödvändigt eftersom Örebro växer, men också för att underlätta i arbetet i valdistrikten, då färre väljare kommer passera röstmottagningen i varje vallokal. Skyltningen av vallokalerna kommer också vara tydligare. Alla röstmottagare har också ett tydligt uppdrag att hjälpa till och vägleda så väljaren kommer till rätt vallokal, då vallokalerna kan ligga väldigt nära varandra, säger Eva Ströman (S), ordförande i Valnämnden.

Tillgänglighet för alla

Vid EU-valet kommer teckenspråkskunniga röstmottagare finnas i många av våra röstningslokaler. Där sådan saknas, finns möjlighet att få stöd via Örebro kommuns servicecenter. Informationsmaterialet som finns i alla röstningslokaler är utformat för att kunna vara ett gott stöd oavsett vilket språk man har. Våra röstmottagare ska ge den hjälp och det stöd väljaren behöver, och alla har tystnadsplikt.

— Att genomföra val på ett sätt som ger alla medborgare möjlighet att rösta är en viktig fråga, som Valnämnden arbetar med på olika sätt. Vi måste lyssna på behov som framförs av enskilda individer och olika grupper i samhället. Det finns en god vana vid att arbeta med tillgänglighetsfrågor och mycket erfarenheter från tidigare val, och rutiner och arbetssätt utvecklas hela tiden, säger Eva Ströman (S), ordförande i Valnämnden.

Det finns ett stort intresse från olika boenden att underlätta för bland annat äldre att rösta. På många boenden och institutioner ordnas därför röstmottagning med begränsat tillträde.

Så fungerar förtidsröstningen

Förtidsröstning genomförs på 22 platser i Örebro kommun med varierande öppettider under perioden 22 maj till och med valdagen. Förtidsröstning på valdagen sker på Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4 i Örebro, kl. 8–21. För mer information om adresser och öppettider se val.se.

Ambulerande röstmottagning

För de som inte har möjlighet att ta sig till en vallokal, förtidsrösta eller rösta med bud på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder finns möjligheten att få ambulerande röstmottagning.

Det innebär att två röstmottagare kommer till personens hem, eller dit personen tillfälligt befinner sig, och tar emot personens röst. De som är i behov av ambulerande röstmottagning ska vända sig till Örebro kommuns servicecenter via 019-21 10 00 senast kl. 18 på valdagen.

Så kommer Rösträkning funka

När röstningen på valdagen är avslutad sker en preliminär rösträkning. Denna genomförs i vallokalerna på kvällen och hela förrättningen är offentlig. Onsdag den 12 juni räknas sent inkomna förtidsröster och brevröster från utlandet, vid den så kallade onsdagsräkningen.

Då granskas också de röster som av någon anledning inte godkänts vid räkningen i vallokalerna. Resultatet av den preliminära rösträkningen redovisas av Valmyndigheten. Den slutliga rösträkningen görs av Länsstyrelsen, som redovisar ett resultat cirka en vecka efter valet.

FIKK - För att alla behövs