Vårdplatserna i Örebro län räcker till enligt ny rapport

Bara tre regioner har tillräckligt med vårdplatser efter att Socialstyrelsen uppdaterat sina riktvärden i sin senaste rapport, en av dem är Örebro län.

· Publicerad: 7 juni 2024 · 22.29.
Arkivbild: Martin Avedal

I Socialstyrelsens senaste rapport har Region Örebro län tillräckligt med vårdplatser. Man har uppdaterat sina riktvärden och Region Örebro län är en av tre regioner där vårdplatserna räcker till.

Totalt saknas enligt Socialstyrelsen 2 228 vårdplatser i landet, det framgår av rapporten. Men efter att region Kalmar förra året var ensam om att ha tillräckligt med vårdplatser finns i år Örebro med 486 platser och Gotland med 137 också med på listan.

Annons ▾

Vad behöver ni för att få det att fungera?

Bakom resultatet i region Örebro län ligger bland annat ett envist och medvetet arbete sedan 2023 av vårdplatsutskottet. En sammansättning av chefer och medarbetare från länets samtliga tre sjukhus i Karlskoga, Lindesberg och Örebro, under ledning av Stella Cizinsky, verksamhetschef på USÖ.

— Ganska omgående samlade vi enhetscheferna för de avdelningar som har vårdplatser och ställde helt enkelt frågan: ”Vad behöver ni för att få det att fungera?” berättar hon. Där fick vi många bra idéer som vi arbetat vidare med.

Resultaten har kommit

Det handlar bland annat om minskad administration för avdelningspersonal och chefer, mer närvaro hos patienterna, stöd till vissa arbetsmoment och snabba återbesök efter utskrivning.

Och resultaten har kommit. Från 443 platser i Örebro vid Socialstyrelsens senaste mätning 2023 till 486 idag.

— Ett annat resultat är att enhetschefer nu formerats i mindre nätverk, kluster, där man diskuterar och samarbetar kring patienter och beläggningar.

Bättre styrning och nya arbetssätt

Men att bara öka antalet vårdplatser är inte någon framtidslösning. Länets äldre som blir allt fler behöver till exempel få rätt vård på rätt plats vilket kräver ett tätt samarbete med länets kommuner.

— Vi arbetar också med att införa bättre styrning och nya arbetssätt som på sikt ska minska behovet av inläggning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson. Där kommer vi att se resultat om några år. Så det är positivt att se att andra insatser som inrättandet av ett vårdutskott redan ger resultat. 

FIKK - För att alla behövs