Polisen genomförde insats mot jordgubbsförsäljning

Polisregionerna Bergslagen, Mitt och Stockholm genomförde under gårdagen en insats mot jordgubbsförsäljning med koppling till organiserad brottslighet.

· Publicerad: 14 juni 2024 · 12.28.
Arkivbild

Polisregion Bergslagen skriver att man under torsdagen den 13 juni genomförde tillsammans med flera andra myndigheter en omfattande insats. Den var riktad mot bland annat jordgubbsförsäljning med koppling till en central våldsdrivande aktör och företagsstrukturerna runt denne.

Insatsen syftade till att med hjälp av samhällets samlade befogenheter upptäcka och stoppa stora illegala penningflöden inom jordgubbsförsäljning, som finansierar grov organiserad brottslighet, till exempel handel med vapen och narkotika, människohandel, mord och mordförsök.

Annons ▾

Samtidigt med insatsen i polisregion Bergslagen, genomfördes liknande insatser i polisregionerna Mitt och Stockholm, som också har direkt koppling till den aktuella aktören.

Omsätter miljardbelopp varje år

Polisen misstänker att jordgubbsförsäljningen illegalt omsätter miljardbelopp varje år och finansierar mycket grov organiserad brottslighet.

— Vi har slagit till mot en central våldsdrivande aktör genom att gå på individer runt denne och dess företagsstrukturer, säger Per Lundbäck som är polismästare i polisregion Bergslagen. Genom att strypa finansieringen av den här typen av grov organiserad brottslighet försvagas nätverkets våldskapital och förmåga att driva sin kriminella verksamhet.

Att flera myndigheter och aktörer går ut tillsammans är för att man på så många olika sätt som möjligt ska både upptäcka och allvarligt skada den finansiella försörjningen av grov organiserad brottslighet.

— Om man funderar på att handla av den här typen av verksamhet ska man vara medveten om att man bidrar till att finansiera grov kriminalitet. Vi kommer med gemensam kraft fortsätta slå till mot verksamheter som samarbetar med kriminella.

Som kund kan du tänka på följande

 • Alltid säkerställa att du swishar till ett företagsnummer som börjar med 123.
 • Du kan också alltid fråga om försäljaren har giltigt tillstånd.

Resultatet av insatsen i polisregion Bergslagen

En del av insatsen innebar att Polismyndigheten och Skatteverket genomförde förrättningar hos många av individerna som påträffades. Individerna hade stora skulder som Kronofogden delvis kunde utmäta.

Polisen

 • I Bergslagen har det gjorts 14 besök på arbetsplatser/försäljngsstånd, vilket renderat i 7 arbetsplatsinspektioner som har resulterat i olika åtgärder.
 • Vi har påträffat ett flertal barn som dels sålt och hanterat kontanter och ett barn som sade sig vara med varje dag vid försäljning (8-år). Sol14 kommer skrivas på samtliga.
 • Fyra brott mot utlänningslagen anmält varav en person är tagen i förvar och avvisad.
 • Ett ordningsförläggande på grund av användning av dubbdäck.
 • Ett ringa narkotikabrott

Kronofogden

 • Har utmätt 7 olika bilar av värden 100 000 kr, 65 000, 50 000, 30 000 kr, 20 000 kr och 10 000 kr.
 • Kronofogden har även utmätt en gaffeltruck.
 • 920 kr i kontanter.
 • Guld utmätt – oklart värde.
 • Cykel 5 000 kr
 • Två klockor med uppskattat värde 400 000 kr

Det totala utmätta värdet: 330 000 (730 000) kr.

Karlskoga kommun

 • En sanktionsavgift om 75 000 kronor – har inte meddelat livsmedelslager.

Örebro kommun

 • Ett föreläggande gällande avfall och transporter.
 • Ett förbud att fortsätt bedriva verksamhet och sälja jordgubbar i Marieberg både södra och norra.
 • Fortsatt utredning kommer att ske gällande ursprung av livsmedel.

Dessa som deltog i insatsen

 • Kronofogden
 • Arbetsmiljöverket
 • Örebro kommun
 • Karlskoga kommun
 • Jordbruksverket
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Skatteverket
 • Migrationsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Jämnställdhetsmyndigheten

FIKK - För att alla behövs