Örebro Futsal Club

SMS-larm om hjärtstopp görs tillgängligt i hela landet

· Publicerad: 21 oktober 2013 · 18.04.

Mobile LifeSaver™ är tjänsten som med hjälp av mobil positionering hittar frivilliga livräddare i närheten av ett misstänkt hjärtstopp och larmar dem till platsen med hjälp av SMS och automatiska telefonuppringningar. Metoden är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att komplettera ambulanssjukvården för att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp. Nu erbjuds tjänsten till samtliga landsting och sjukvårdsregioner i Sverige.

Tjänsten som är utvecklad i ett nära samarbete mellan LEKAB Communication Systems och forskningsprojektet bakom SMS Livräddare har bevisat sin tekniska stabilitet och driftsäkerhet i Stockholms län där projektet använt det i skarp drift sedan 2010. Just nu pågår sammanställningen av forskningsprojektets vetenskapliga utvärdering, men redan i den inledande fasen visade sig metoden vara en framgång. Då kom SMS-livräddare fram till misstänkta hjärtstopp före ambulans i ungefär 40 procent av fallen. Med fler aktiva livräddare som rekryteras förväntas resultatet kunna bli än mer imponerande.

Annons ▾

”Mobile LifeSaver är en fantastisk tjänst som kombinerar vår djupa kunskap inom telekom och IT med forskningsprojektets kunskaper inom kardiologi till ett oerhört gott ändamål”, säger Pekka Ollila, LEKABs VD. ”Framgångarna med tjänsten, både de tekniska och de medicinska, gör att vi nu vill gå vidare och jobba för att införa Mobile LifeSaver i hela landet.”

Samtidigt som Mobile LifeSaver nu erbjuds till Sveriges landsting och sjukvårdsregioner fortsätter den tekniska och idémässiga utvecklingen av tjänsten.

”Vi har många idéer till ny funktionalitet och vidareutveckling av tjänsten” säger Tomas Stark, produktchef på LEKAB och arkitekten bakom tjänsten. ”Bland annat tittar vi på om systemet går att använda för att så snabbt som möjligt få fram defibrillator till den drabbade, eftersom det är nästa viktiga steg i kedjan som räddar liv efter tidigt larm och tidig hjärtlungräddning.”

Med Mobile LifeSaver infört i hela Sverige kommer ett stort antal liv att kunna räddas varje år.

livraddning-sms

FIKK - För att alla behövs
Läs också