Örebro Futsal Club

Sjukpenningtalet minskar i Sveriges alla län

Sjukpenningtalet fortsätter att minska i alla Sveriges alla län för både kvinnor och män.

- .
Försakringskassan

Det är sjunde månaden i rad som sjukpenningtalet totalt sett minskar – bara för augusti 2017 så har det jämfört med ett år tillbaka minskat med 3,5 procent, meddelar Försäkringskassan under måndagen.

Varierat väldigt kraftigt

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan åren 2010 och 2016 så ökade sjukskrivningarna med 80 procent för att sedan vända nedåt i början på år 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,1 dagar under den beräknade banan för att sedan nå målet om 9,0 dagar vid utgången av år 2020. Detta betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

Annons ▾

– Vi kan konstatera att sjukpenningtalet tydligt vänder nedåt och nu gäller det att fortsätta fokusera. Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och inte minst arbetsgivarna behöver vara uthålliga och förutsägbara i sitt agerande, det är en förutsättning för att vi ska kunna få en låg och stabil sjukfrånvaro, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Fakta om Sjukpenningtalet
  • Sjukpenningtalet i augusti 2017 är 10,4 dagar vilket är 3,5 procent lägre jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med juli 2017
  • Ohälsotalet i augusti 2017 är 26,8 dagar vilket är 1,2 dagar lägre än ett år tidigare och 0,2 dagar lägre jämfört med juli 2017
  • Antalet pågående sjukfall var i juni 2017 176 590 varav 70 976 hade pågått i mer än ett år
Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning. Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i december år 2020.

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

FIKK - För att alla behövs