Örebro Futsal Club

Nästan fyra miljoner till forskning runt diabetes och fotsår

Gustav Jarl vid Region Örebro län har beviljats 3.8 miljoner kronor till forskning för diabetespatienter

· Publicerad: 4 oktober 2017 · 10.44.

Forskaren Gustav Jarl vid Region Örebro län har beviljats 3,8 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Hans forskning handlar om att förbättra för diabetespatienter som har problem med sår på foten. I sin studie vill han titta på skillnaderna mellan en plomberad behandlingssko och gips som behandling av fotsår.

Annons ▾

Det var hård konkurrens om anslagen från Forte och totalt inkom 1247 ansökningar. Bland dessa var det bara 18 som fick juniorforskarbidrag.

– Det är en jätterolig energiboost att ha fått ett så här stort forskningsanslag från Forte. Jag har sökt olika anslag tidigare men inte fått en så här stor summa, säger Gustav Jarl, ortopedingenjör på ortopedteknik och forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro.

Forskaren Gustav Jarl har beviljats 3,8 miljoner för forskning runt diabetespatienter som har problem med sår på foten.
Fortes motivering

I motiveringen från Forte nämner de att studien har en väldigt bra potential att bidra med kunskap för att förbättra hälsa och välmående hos personer med diabetes och påverka sjukvårdskostnaderna positivt.

– Vi hoppas kunna påverka prognosen på sikt. Idag är det många personer med diabetes som får tillbaka sår på sina fötter. Upp till hälften får nya sår inom ett år. Om vi får positiva resultat kan vi förhoppningsvis börja tillämpa behandlingen i vården inom 3-4 år, säger Gustav Jarl.

Studien sträcker sig över fyra år

Forskningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Studien kommer att sträcka sig över fyra år och innefatta 150 patienter som slumpmässigt kommer att få antingen den plomberade behandlingsskon eller gips.

– Vi kommer att jämföra gruppernas sårläkning, bieffekter av behandlingen såsom skavsår, sänkt aktivitetsnivå och sjukskrivningar samt hälsoekonomiska aspekter, säger Gustav Jarl.

När såret har läkt kommer patienterna att följas upp efter ett halvår och 12 månader för att studera långsiktiga effekter.

– Vi vill se om skon har mindre negativa effekter än gips på muskelstyrka och gångfunktion. Vi kommer också utvärdera om den positiva erfarenheten av att behandlingsskor kan läka sår gör att användningen av skorna efter läkning blir högre jämfört med efter gipsbehandling så att färre patienter utvecklar nya sår efter att det första läkt, vilket annars är ett mycket vanligt problem, säger Gustav Jarl.

Fakta om diabetes:

Diabetes finns i olika former. De två vanligaste är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. I Sverige har cirka 50 000 människor typ 1-diabetes och där har insulinsproduktionen i kroppen helt eller nästan helt slutat fungera.

Det är betydligt fler som har typ 2-diabetes, cirka 350 000 svenskar och sjukdomen ökar i hela världen. Vid denna typ av diabetes kan kroppen fortfarande producera insulin men mängden är inte tillräcklig för kroppen. Oavsett typ av diabetes så är sockerhalten i blodet för hög hos de drabbade.

Källa: Diabetesförbundet
Artikel: Region Örebro Län

FIKK - För att alla behövs