Örebro Futsal Club

Beslag av vapen och större mängder narkotika under polisens insats i Örebro

Riktad polisinsats mot öppen droghandel i Örebros västra stadsdelar – ”det finns mycket narkotika och vapen i omlopp.”

· Publicerad: 27 november 2018 · 10.30.

Polisen genomförde i mitten av november under ett par dagar en riktad insats mot den öppna droghandeln i Örebros västra stadsdelar – detta skedde med särskilt fokus på bostadsområdet Vivalla.

Förhindra nyrekrytering

Syftet är att uppdaga och rapportera så kallade överlåtelsebrott och förhindra nyrekrytering till den kriminella verksamheten. Under insatsen så deltog även socialtjänsten.

Annons ▾

Samverkan med Kronofogden

Polisen tillägger att man därtill genomförde ett antal myndighetsgemensamma punktinsatser i samverkan med Kronofogden.

— Det var en väl genomförd insats. Vi ser att det finns mycket narkotika och vapen i omlopp och att droghandeln kryper längre ner i åldrarna, berättar Tobias Löfström, insatsledare i lokalpolisområde Örebro.

Resultatet av insatsen:

  • 12 stycken upprättade brottsanmälningar.
  • 4 stycken upprättade anmälningar till Socialtjänsten (enl. SoL14§) som avser oro kring barn och ungdomar.
  • 10 stycken misstankar om narkotikabrott genom innehav.
  • 2 misstanke om narkotikabrott genom förvärv i överlåtelsesyfte.
  • 1 misstanke om brott mot knivlagen.
  • 2 stycken misstankar om brott mot vapenlagen.
  • 1 misstanke om grovt vapenbrott.
  • 1 misstanke om grov olovlig körning.

Beslag av cirka 260 gram cannabis, 420 gram amfetamin, 13340 stycken narkotikaklassade tabletter, kontanter, kniv, pistol och ammunition.

Källa: Polisen i Örebro län

FIKK - För att alla behövs