Örebro Futsal Club

Detta är den vanligaste anmärkningen vid en besiktning

Transportstyrelsen kunde under torsdagen släppa uppgifter om fordonsbesiktningar i Sverige. Defekt positionslykta är den mest förekommande anmärkningen.

· Publicerad: 4 april 2019 · 11.31.

Transportstyrelsen kunde under torsdagen den 4 april släppa uppgifter angående kontrollbesiktningar i Sverige. Här kommer en sammanställning över de näst vanligaste anmärkningar som förekommer vid en besiktning.

Under förra året var ”defekt positionslykta” den vanligaste anmärkningen vid kontrollbesiktningar av personbil i landet. Totalt genomfördes cirka 3 500 000 kontrollbesiktningar under 2018 varav 24 procent blev underkända med krav på efterkontroll.

Annons ▾

— Allt färre bilar underkänns vid kontrollbesiktning. Det är sjunde året i rad som andelen underkännanden med krav på efterkontroll sjunker på riksnivå. Besiktningen är viktig för att säkerställa att landets bilpark är trafiksäker och det är naturligtvis glädjande att andelen underkända bilar minskar, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Bild: Andelen underkända besiktningar minskar för sjunde året i rad.

Genomförda kontrollbesiktningar – personbil

Bedömning:20142015201620172018
Godkända2 072 1462 116 4602 156 0362 206 5692 215 945
Underkända utan krav på efterkontroll*581 448572 490568 237565 990497 068
Underkända med krav på efterkontroll**1 040 8771 004 688963 994965 499 850 081
Totalt antal förrättningar3 694 4733 693 6403 688 2703 738 058 3 563 094

*Innebär i detta sammanhang att bilen underkänts men inte behöver genomgå efterkontroll efter att felet avhjälpts.
**Innebär i detta sammanhang att fordonet underkänts och behöver genomgå efterkontroll.

Brister i belysningen dominerar

Den vanligaste anmärkningen gäller positionslyktan, också allmänt kallat parkeringsljus. Totalt 266 597 anmärkningar utfärdades under året. Näst högst på listan ligger anmärkningar kring halvljuset.

– Bilens belysning är en viktig säkerhetsdetalj, i synnerhet under den mörka årstiden. Det är viktigt att man som fordonsägare säkerställer att bilens belysning fungerar som den ska. Vi ser även här att antalet anmärkningar minskar, men en kvarts miljon anmärkningar på halvljusen är ett trafiksäkerhetsproblem, säger Mikael Andersson.

Tio vanligaste felen vid besiktning

10 vanligaste felen i hela riket 2018Antal
1.) Positionslykta 266 597
2.) Strålkastare halvljus 253 854
3.) Parkeringsbroms bromsverkan 138 522
4.) Spindelled 100 462
5.) Skyltlykta 85 588
6.) Styrled 77 780
7.) Avgassystem 73 845
8.) Färdbroms bromskraftfördelning 73 221
9.) Färdbroms bromsbelägg 69 165
10.) Färdbroms hjulbroms 65 803

FIKK - För att alla behövs