World Global IPTV

Förtroendet för polisen i Sverige har ökat

Andelen med högt förtroende för polisen har ökat under de senaste två åren enligt Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

· Publicerad: 10 oktober 2019 · 00.58.
Polis-Arkivbild
Arkivbild

Polismyndigheten i Sverige kunde under onsdagen den 9 september presentera resultatet från Nationella trygghetsundersökningen.

Andelen personer som har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat från 42 procent 2016 till 52 procent i 2018 års NTU.

Annons ▾

Resultatet är i linje med årets SOM-undersökning där förtroendet för polisen var på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet.

Utsattheten för brott mot person har ökat

Årets NTU visar att utsattheten för brott mot person har ökat för de flesta brottstyper. Det gäller dock inte utsattheten för sexualbrott som minskar något efter flera års uppgång. Otryggheten och oron för brottsligheten i samhället är oförändrad.

— Det är positivt att förtroendet ökar. Polisen genomgår nu en snabb utveckling där vi utökar antalet anställda och förstärker vår förmåga inom flera områden. Ett exempel är att vi håller på att anställa ytterligare 350 medarbetare som ska arbeta med sexualbrott, brott i nära relationer och brott mot barn, säger rikspolischef Anders Thornberg.

— Den här typen av offensiva satsningar skapar förutsättningar för ett fortsatt högt förtroende, en ökad trygghet och en minskad brottsutsatthet. Men det krävs också att polisen och övriga delar av samhället tillsammans bedriver ett uthålligt och långsiktigt brottsförebyggande arbete, avslutar Anders Thornberg med.

Om NTU för polisen

NTU genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet, Brå. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen (16–84 år) samt befolkningens upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet.

NTU 2019 genomfördes från januari till april 2019. Urvalet bestod av 200 000 personer, svarsfrekvensen blev 40,6 procent.

Fakta SOM-undersökningen

Den nationella SOM-undersökningen har gjorts årligen sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. SOM står för samhälle, opinion, medier.

Syftet med undersökningen är att kartlägga svensk opinionsbildning och att belysa hur svenska folkets attityder och vanor förändras över tid.

Årets SOM-undersökning genomfördes under hösten/vintern 2018 då 21 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 85 år tillfrågades.

FIKK - För att alla behövs