World Global IPTV

Lagändringar ger polisen ökad möjlighet att bekämpa terrorism

Riksdagen har genomfört ändringar i socialtjänstlagen samt offentlighets- och sekretesslagen, detta ska ge polisen ökad möjlighet att bekämpa terrorism.

· Publicerad: 9 augusti 2020 · 20.02.
Arkivbild

Polisen i Sverige får en ökad möjlighet att bekämpa terrorism när ändringar i socialtjänstlagen samt offentlighets- och sekretesslagen genomförs. Riksdagen har tagit ett beslut och från och med den 1 augusti gäller ändringarna i de bägge lagarna.

I huvudsak skyddas uppgifter om enskilda av offentlighets- och sekretesslagen där även sekretessbrytande bestämmelser anges. Tidigare var det upp till enskilda handläggare att bedöma om information kunde delas enligt den så kallade generalklausulen. Osäkerheten kring vad som gällde gjorde att man antingen lämnade ut för lite eller för mycket information.

Annons ▾

Resandeproblematik låg till grunden för ändringen

– Vi såg problemet i samband med resandeproblematiken till Syrien, där många tonåringar vistades i miljöer som främjar rekrytering till terroristgrupper, säger Magnus Sjöberg, chef för Nationella taktiska rådet som ansvarar för polisens terrorbekämpning.

— I det arbetet blev det tydligt att Polismyndigheten och socialtjänsten var osäkra på vilken information som kan delas och vilka åtgärder som kan genomföras för att förhindra rekrytering, fortsätter Magnus Sjöberg med.

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte

Ändringarna i socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte. Det kan exempelvis röra uppgifter om en person tidigare begått terroristbrott, umgås med personer som begått sådana brott eller vistas i en miljö som främjar rekrytering till terrorgrupper.

— Problemet med våldsbejakande extremism har inte försvunnit, varken på grund av gängskjutningar eller coronapandemin. Det är viktigt att vi inom polisen använder oss av de nya förutsättningarna. På lokal nivå ger det här oss bättre möjligheter att dela och ta del av information, avslutar Magnus Sjöberg.

FIKK - För att alla behövs