Ansökningarna till Örebro Universitet ökade med 10 procent

Fler söker sig till studier vid Örebro Universitet, precis som förra sommaren ser universitetet en ökning när det kommer till antalet ansökningar.

· Publicerad: 17 april 2021 · 14.32.
Arkivbild: Martin Avedal

Örebro Universitet kunde under fredagen skriva på sin hemsida att intresset för att studera ökar. Antalet sökande till universitetet ökade med 10 procent, det innebär att man fortsätter att öka då man under sommaren 2020 såg en ökning med 16 procent.

När ansökningstiden gick ut hade nästan 50 000 personer ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet. Av dem är drygt 16 000 förstahandssökande. Sjuksköterskeprogrammet och naturvetenskapliga program i kemi och biologi hör till de utbildningar som ökar mest, skriver man på sin hemsida.

Annons ▾

Mer än 700 fler sökte till Sjuksköterskeprogrammet

— Fler förstahandssökande innebär en större konkurrens om platserna till utbildningarna, vilket också betyder att de som antas har bättre meriter med sig från tidigare studier. Vi ser det som ett kvitto på kvalitet och att våra utbildningar uppfattas som ett attraktivt val, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Juristprogrammet, Läkarprogrammet och Kriminologiprogrammet är de mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet. Störst ökning i antal sökande står Sjuksköterskeprogrammet för, där mer än 700 fler sökt utbildningen än förra året.

— Vi såg en stor ökning redan i höstas och det är glädjande att trenden håller i sig. Sjuksköterskans roll och funktion har blivit tydligare nu under pandemin och det är fantastiskt roligt att fler vill bidra i detta viktiga yrke, säger Malin Karlberg Traav, programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet.

Intresset för Röntgensjuksköterskeprogrammet, flera av lärarutbildningarna och utbildningarna till biomedicinsk analytiker är också betydligt större än tidigare.

Nya utbildningar lockar också

Till hösten startar flera nya utbildningar vid Örebro universitet. Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, som är en ettårig vidareutbildning för socionomer, har fått 160 förstahandssökande till sina 20 platser.

På Kompletterande pedagogisk utbildning, en distansutbildning för den som redan studerat på högskola och vill komplettera sina studier för att ta ut en ämneslärarexamen, konkurrerar tre förstahandssökande om varje plats.

— Vi har ett antal kortare kurser och program som riktar sig till yrkesverksamma, för att ge dem möjlighet att fylla på och bredda sin kompetens. Behovet av ny kunskap upphör ju inte för att man har avslutat en utbildning och arbetat några år, vilket syns tydligt i söksiffrorna, säger Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

FIKK - För att alla behövs