Testa dig mot Covid-19 utan att boka tid

Region Örebro Län meddelade under måndagen att man nu kan testa sig emot Covid-19 utan att boka tid, istället kan man hämta ett testkit i en låda.

· Publicerad: 26 april 2021 · 13.54.

Nu kan du testa dig mot Covid-19 utan att boka tid. Detta kunde Region Örebro län under måndagen informera om. Man inför något man kallar för Lådan som innehåller ett testkit.

— Nu utökar vi testkapaciteten i Örebro län ytterligare genom att införa Lådan. Från utplacerade lådor kan du som behöver testa dig för covid-19 hämta ett testkit och lämna in ditt prov när du tagit det. Du behöver inte beställa eller boka tid, skriver Region Örebro län på sin hemsida.

Annons ▾

Värt att notera är att man måste ha e-legitimation för att kunna koppla sitt prov till sig och registrera provet på 1177.se. Vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal rekommenderas i nuläget att beställa prov och boka tid som tidigare.

Ett pilotprojekt som testas runt om i länet

Lådan prövas just nu på några platser i länet som ett pilotprojekt. Ambitionen är att det ska finnas en låda utanför varje vårdcentral framöver.

— Det kanske verkar enkelt att bara ställa ut lådor, men det är mycket arbete som ligger bakom. Nu testar vi att tekniken håller, att våra logistikflöden och instruktioner fungerar och hur det hela tas emot. Fungerar allt såsom vi hoppas kommer vi inom kort utöka med lådor på fler ställen, säger Maria Gunnarsson, Region Örebro läns samordnare för provtagning covid-19.

Bemannade provtagningsmottagningar finns kvar

För dig som inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan hämta ett testkit för egenprovtagning, för att ta prov på sig själv, kan du beställa prov och boka tid på en bemannad provtagningsmottagning som tidigare. I första hand är det dock egenprovtagning som erbjuds även på bemannade mottagningar.

Under pilotinförandet kommer ett par kliniker i länet få testa det nya provtagningsflödet som en mindre utvärdering. Under tiden rekommenderas övrig vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal (priogrupp 2 och 3) att fortsätta beställa prov och boka tid som tidigare via 1177.se eller enligt lokal rutin.

FIKK - För att alla behövs