Polisen har börjat med kamerabevakning i Varberga

Under måndagen kunde polisen informera om att de börjat med kamerabevakning i bostadsområdet Varberga i Örebro. En kamera ska täcka stadsdelens centrum.

· Publicerad: 3 maj 2021 · 09.08.

Polisen kunde under måndagen informera om att de börjat med kamerabevakning i bostadsområdet Varberga i Örebro. Kameraövervakningen ska vara ytterligare ett hjälpmedel för polisen att förebygga brott och öka tryggheten i stadsdelen.

— Polismyndigheten bedömer fortfarande Varberga som ett riskområde och det finns flera problembilder i området, säger kommunpolis Therese Beme.

Annons ▾

Droghantering på allmänna platser är ett av problemen, som även för med sig annan brottslighet och som påverkar tryggheten för medborgarna. Kameraövervakning blir ett naturligt steg för att öka tryggheten. 

Ska täcka de centrala delarna

Kameran är placerad för att täcka de centrala delarna i Varberga, där många människor rör sig och olika typer av verksamheter finns.

Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. Syftet är att förebygga brott, öka tryggheten och förmågan att utreda brott. Kamerabevakning är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta den fysiska polisnärvaron i området.

Varberga är det fjärde området i Örebro som får kamerabevakning. Sen tidigare har man även satt upp kameror vid Järntorget, i Vivalla samt i Oxhagen.

FIKK - För att alla behövs