Lättar på restriktionerna från och med den 1 juli

Under måndagen kunde regeringen meddela att man lättar på restriktionerna från och med den 1 juli, detta innebär fler besökare på offentliga evenemang.

· Publicerad: 28 juni 2021 · 15.01.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta skriver folkhälsomyndigheten på sin hemsida under måndagen.

Det innebär att från den 1 juli tillåts en publik på upp till 300 personer inomhus och 3 000 på utomhus. Samtidigt kan restauranger och krogar ha öppet längre och ta in mer gäster.

Annons ▾

Antalet smittade sjunker

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga, skriver folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

— Folkhälsomyndigheten sammantagna bedömning är därför att det från och med den 1 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats.

Man fortsätter att uppmana till försiktighet

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Individer bör även i fortsättningen stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

— Vi uppmanar alla att ses utomhus så mycket som möjligt och att undvika trängsel och större fester. Alla bör fortsätta att hålla avstånd i offentliga miljöer, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Exempel på förändringar från den 1 juli

Rådet om att bara umgås i en mindre krets anpassas nu. Istället blir rådet att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar personer utanför denna krets. Det gör man exempelvis genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tid i små utrymmen. Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort, liksom råden till idrotts- och kulturföreningar. De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel finns kvar.

Samtidigt försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen. Från och med den 1 juli slopas också begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner. Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

FIKK - För att alla behövs