Böter för att slänga fimpar på marken

Sveriges riksdag fattade under onsdagen den 23 september beslut om att ta bort undantaget för ringa nedskräpning ur nedskräpningslagstiftningen.

· Publicerad: 23 september 2021 · 17.23.
Arkivbild

Sveriges riksdag fattade under gårdagen beslut om att ta bort undantaget för ringa nedskräpning ur nedskräpningslagstiftningen. Det betyder att det kan utfärdas en böter om 800 kronor till den som slänger en fimp, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken.

Detta skrev Håll Sverige Rent om i ett pressmeddelande som skickades ut under onsdagen. Man utrycker en stor glädje efter detta besked och skriver att beslutet var efterlängtat. Under det senaste året har Håll Sverige Rent genomfört kampanjen ”Farväl Fimpen!” för att belysa frågan och tiotusentals personer har skrivit under vårt upprop.

Annons ▾

Cirka en miljard fimpar slängs varje år

Varje år slängs cirka en miljard fimpar på gator och torg i Sverige, vilket gör det till vårt överlägset vanligaste skräp. Eftersom fimparna oftast slängs på marken åker de lätt ned i dagvattenbrunnar och ut i havet. Fimparna innehåller plast och gifter, bland annat kadmium som finns i batterier, och riskerar att göra stor skada i naturen under en lång tid. Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 procent av allt skräp.

Sedan den 1 juli 2011 har polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men även om det är förbjudet att skräpa ner, så är det inte straffbart att slänga enstaka cigarettfimpar, tuggummin eller glasspapper (som ofta är plast) på marken. I praktiken finns det ett fimpundantag i nuvarande lagstiftningen.

Börjar gälla från den 1 januari 2022

I dag beslutade Sveriges riksdag att ta bort det undantaget. Beslutet innebär att det från 1 januari 2022 kan utfärdas en böter om 800 kronor till den som slänger en fimp, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken. Håll Sverige Rent har arbetat för den här förändringen under mycket lång tid och välkomnar beslutet. 

Beslutet innebär också att Sverige får en lagstiftning som är mer i linje med den i resten av EU. 

FIKK - För att alla behövs