Presenterar ny kanotled runt Hjälmaren

Lagom till sommaren presenterar Örebro kommun tillsammans med Arboga, Vingåker och Katrineholm en ny kanotled som sträcker sig över hela Hjälmareområdet

· Publicerad: 16 juni 2022 · 11.11.
Illustration: Jenny Wallmark

Örebro Kommun kunde tillsammans med ett flertal grannkommuner presentera en ny kanotled runt Hjälmaren. Detta skrev man om på sin hemsida under onsdagen.

Under våren har en strategi för Hjälmarens framtida utveckling tagits fram med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring i området. En del av satsningen som nu görs är på en ny kanotled genom tre olika landskap.

Annons ▾

Hjälmareområdet har en unik naturmiljö

— Vi tillgängliggör Hjälmaren ytterligare genom att koppla samman den över kommungränserna. Hjälmareområdet har en unik naturmiljö och något som vi ska värna och vara stolta över. Med en ny kanotled utökar vi utbudet av besöksmål i Örebro ytterligare och hoppas nu många tar tillfället att upptäcka Hjälmaren från sjösidan, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

— Leden sträcker sig runt hela Hjälmaren med olika etapper och landgångar som vi nu tillgängliggjort. Att attrahera besökare till Hjälmaren och göra den mer levande och attraktiv är ett långsiktigt arbete som vi gör tillsammans med många andra aktörer. Att etablera en gemensam kanotled visar på den stora potential Hjälmaren har och vad vi kan uppnå när vi samarbetar över kommun- och länsgränserna, säger Gustav Axberg, projektledare Stadsbyggnad.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö med 357 kilometer strand, och erbjuder paddling bland 1 283 öar.

Kanot, sup eller kajak

Lederna passar för såväl kanot, sup eller kajak där startplatser sker vid Örebro kanotförening, Fiskeboda, Hjälmarbaden, Åstabadet, Katrinelund, Hampetorp, Läppe, Norra Ässundet, Grythems gästhamn eller Lungers hamn.

Några av de öar med det lilla extra är Tåkenön, Björkön och Vinön. Missa inte heller Fåran, Hjälmare kanal eller att blicka på skulpturparken från vattnet vid Hällarna.

FIKK - För att alla behövs