Så ser det politiska styret ut i Kommunfullmäktige

Örebro Kommun kunde under torsdagen presentera mandatfördelningen i Kommunfullmäktige samt vilka som ska vara ordförande.

· Publicerad: 28 oktober 2022 · 17.36.
Arkivbild - Örebro - Kommun - Rådhuset
Arkivbild

Örebro Kommun kunde under gårdagen presentera hur det politiska styret kommer se ut de kommande fyra åren. Det handlar om mandatfördelningen i Kommunfullmäktige samt vilka som ska vara ordförande.

I början av oktober blev det klart att Örebro kommer styras av en samling bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Nu är det även klart hur mandatfördelningen ser ut.

Annons ▾

Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Örebro kommuns högsta beslutande organ med 65 ledamöter representerade från folkvalda partier. Den politiska majoriteten i Kommunfullmäktige består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige efter det allmänna valet i september är fördelat enligt följande:

 • Socialdemokraterna: 20 st
 • Moderaterna: 11 st
 • Sverigedemokraterna: 7 st
 • Vänsterpartiet: 6 st
 • Örebropartiet: 5 st
 • Centerpartiet: 5 st
 • Liberalerna: 5 st
 • Kristdemokraterna: 4 st
 • Miljöpartiet: 2 st

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober beslutades om ny ordförande samt förste och andre vice ordförande för perioden 25 oktober 2022 till 14 oktober 2026 enligt följande:

 • Jan Zetterqvist (S) ordförande Kommunfullmäktige.
 • Daniel Granqvist (M) 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige.
 • Håkan Stålbert (KD) 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige.

Så ser Kommunstyrelsen ut

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som Kommunfullmäktige ska behandla. Under Kommunfullmäktiges sammanträde utsågs även ny Kommunstyrelse för mandatperioden 2022–2026. Ordförande och vice ordförande beslutades enligt följande:

 • John Johansson (S) ordförande Kommunstyrelsen
 • Anders Åhrlin (M) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
 • Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod börjar i januari 2023. Dessutom väljs ledamöter och suppleanter till kommunala bolag samt ledamöter och ersättare till kommunalförbund, samordningsförbund och övriga organ.

FIKK - För att alla behövs