Klart idag – de kommer styra i Örebro Kommun

Det blir ett styre som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Örebro Kommun. Detta kunde partierna meddela om idag.

· Publicerad: 4 oktober 2022 · 17.45.
Arkivbild - Örebro - Kommun - Rådhuset
Arkivbild

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet bildar ny kommunledning för kommande mandatperiod. Detta kunde företrädare för de tre partierna bekräfta på en presskonferens som hölls vid klockan 13:15 på tisdagen.

Den nya kommunledningen kommer att ha totalt 36 av 65 mandat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna kommer att inneha ordförandeposten i Kommunstyrelsen och Moderaterna vice ordförande. I kommunfullmäktige kommer Socialdemokraterna att inneha ordförandeposten och Moderaterna vice ordförande. 

Annons ▾

— Örebro är i behov av en stark kommunledning som kan få igenom sin politik samtidigt som vi tar ansvar för vår ekonomi när det råder ett oroligt läge i vår omvärld, säger John Johansson (S).

Fokus på trygghet i Örebro Kommun

Kommunledningen är överens om att örebroarnas trygghet är ett av de viktigaste områdena att prioritera de kommande åren och därför ska en miljard satsas under de kommande åtta åren på örebroarnas trygghet.

Exempel på trygghetsskapande åtgärder är att stärka kommunens säkerhetsavdelning, stärkt socialt förebyggande arbete, uppstarten av ett nytt trygghetscenter och arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas. 

— Otryggheten är en mycket viktig fråga för många Örebroare. Genom det nya Trygghetsutskottet, där Moderaterna innehar ordförandeposten får kommunledningen bra förutsättningar att intensifiera arbeta med trygghetsfrågorna, säger Anders Åhrlin (M).

Ska satsa på egen solenergiproduktion

Centerpartiet kommer att inneha ordförandeskapet i hållbarhetsutskottet. Kommunledningen är överens om att utifrån affärsmässiga principer ge de kommunala fastighetsbolagen ägardirektiv om att utveckla den egna solenergiproduktionen.  

— Vi är överens om att Örebro kommun ska bli självförsörjande på klimatsmart energi och vill förenkla för fler privatpersoner och fastighetsägare att kunna installera solceller. Det är för klimatets bästa men också viktigt för människors ekonom, säger Jimmy Nordengren (C).

Dessutom kommer Moderaterna ha rotelansvar för samhälle och arbetsmarknad medan Socialdemokraterna kommer ha rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor. De kommer även ansvara för social välfärd. På frågan om BRT kommer arbetet att anpassas till förändrande omvärldsfaktorer som ökande kostnader. 

FIKK - För att alla behövs