Fortsatta minskningar i svenskarnas elanvändning

Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 18 procent skriver företaget i ett pressmeddelande.

· Publicerad: 5 januari 2023 · 18.08.
Arkivbild

Förra månaden kunde E.ON Sverige berätta att elanvändningen hos deras kunder sjönk med 15 procent i november. Nu kan man meddela att under december sjönk användningen med 18 procent jämfört med förra året.

— Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 18 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 12 procent, skriver E.ON Sverige i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Så mycket minskade elanvändningen i GWh

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 1 161 GWh under december 2021, till 949 GWh under december 2022. Den totala eldistributionen minskade från 3 559 GWh under december 2021, till 3 149 GWh 2022.

I november månad minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag med 15 procent. Den sammantagna elförbrukningen minskade med 9 procent. Siffrorna ska vara temperaturkorrigerade skriver E.ON Sverige.

FIKK - För att alla behövs