Förslag att höja avfallstaxan i Örebro Kommun

Teknik- och servicenämnden har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att höja avfallstaxan från 1 januari 2024 i Örebro Kommun.

· Publicerad: 22 september 2023 · 17.25.
Arkivbild

Teknik- och servicenämnden beslutade under fredagen att föreslå att Kommunfullmäktige höjer avfallstaxan från 1 januari 2024. Samma datum blir det även obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall, vilket innebär att det osorterade avfallsabonnemanget försvinner, skriver Örebro Kommun i ett pressmeddelande.

Örebro kommuns avfallsverksamhet behöver öka taxeintäkterna med 27 miljoner kronor 2024 för att vara självfinansierade. Det beror framför allt på ökade kostnader för bland annat drivmedel, höga prisindexeringar på entreprenader och att det kommer bli obligatoriskt att sortera ut matavfall. Därför beslutade Teknik- och servicenämnden, den 22 september, att föreslå Kommunfullmäktige att höja avfallstaxan från 1 januari 2024. Slutgiltigt beslut om avfallstaxan kommer tas av Kommunfullmäktige.

Annons ▾

— För att täcka dessa ökade kostnader innehåller förslaget en generell ökning av de rörliga- och fasta avgifterna på hushållens avfallsabonnemang samt på de avgifter som kommer i samband med att behandla och ta om hand avfallet. Trots höjningen kommer Örebro kommun nu att ha en taxa som ligger i nivå jämfört med kommuner i samma storlek, säger Jörgen Lundblad, verksamhetschef Avfall.

Så påverkas hushållen i Örebro Kommun

Två av de vanligaste avfallsabonnemangen påverkas såhär av den föreslagna taxehöjningen:

  • Småhus med ett 140 liters kärl, med hämtning varannan vecka och utsortering av matavfall, får en kostnadsökning på 530 kr per år.
  • Flerfamiljshus med 15 hushåll, som har två 660 liters kärl och utsortering av matavfall, får en kostnadsökning på 7 396 kr per år. Per hushåll blir det en ökning på 493 kr per år.

Obligatoriskt sortera ut matavfall

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall från restavfallet, i enlighet med regeringens beslut och EU:s avfallsdirektiv. Förändringen görs för att allt biologiskt avfall ska gå tillbaka i ett grönt kretslopp där både biogödsel och biogas kan tillverkas av matavfallet.

— Delar av fördyrningen handlar om att mer matavfall ska tillbaka i kretsloppet enligt EU:s avfallsdirektiv. Avfallshanteringen som är självfinansierande har trots kostnadsfokus precis som allt annat tyvärr blivit dyrare, säger Johan Kumlin (M), ordförande i Teknik- och servicenämnden.

Det osorterade avfallsabonnemanget där kunderna inte behöver sortera ut sitt matavfall kommer försvinna vid årsskiftet och då tappar Örebro kommun intäkter på 10 miljoner kronor. Avfallsabonnemanget där kunderna sorterar ut sitt matavfall från restavfall har tidigare varit miljöstyrt och subventionerat av de kunder som valt att betala för det dyrare osorterade avfallsabonnemanget. Det innebär att alla som har ett avfallsabonnemang i Örebro kommun kommer att gemensamt betala den faktiska kostnaden för utsortering av matavfall från årsskiftet.

FIKK - För att alla behövs