Förslag att återuppta renoveringen av Wallerska skolan

På Grundskolenämndens möte den 17 april föreslås att renoveringen av Wallerska skolan ska återupptas, detta skriver Örebro Kommun.

· Publicerad: 10 april 2024 · 09.20.
Arkivbild

Örebro Kommun skriver på sin hemsida under onsdagen att på Grundskolenämndens nästa möte ska man ta upp Wallerska skolan. Man ska föreslå att renoveringen av skolan ska återupptas, mötet äger rum den 17 april.

— Hösten 2023 togs ett politiskt beslut att pausa renoveringen för att göra en fördjupad översyn av området Väster. Utredningen av området väster pågår under våren 2024, skriver Örebro Kommun.

Annons ▾

Wallerska skolan bedöms vara värdefull

Innan pausen var intentionen att renoveringen skulle starta januari 2024 och vara klar för återflytt av elever och personal vårterminen 2026. När skolan i stället blir klar är just nu för tidigt att kunna svara på. Tidsplanen är fortfarande för osäker, men information till berörda kommer ske löpande. Sedan januari 2024 sker skolverksamheten vid Mellringeskolan.

Wallerska skolan bedöms vara värdefull att bevara utifrån geografisk placering vilket främjar att elever från olika områden och i närområdet får en grundskola i närhet till hemmet. Tomten där Wallerska skolan är placerad är värdefull på lång sikt i kommunen för kommunal service och skola. Ombyggnation och renoveringen av skolan föreslås därför att återupptas.

Om renoveringen av Wallerska skolan

För att Wallerska skolans lokaler ska vara ändamålsenliga för skolverksamhet behövs både renovering och nybyggnation. Wallerska skolans befintliga hus A rivs och en ny byggnad uppförs i dess ställe. Skolans övriga byggnader ska genomgå omfattande renovering.

FIKK - För att alla behövs