Örebro Futsal Club

Juristprogrammet populärast på Örebro Universitet

Idag har antagningsbeskeden till högskolor och universitet kommit och på Örebro universitet är Juristprogrammet populärast då 4 765 sökte i år.

· Publicerad: 13 juli 2017 · 12.32.

I dag har antagningsbeskeden till högskolor och universitet kommit i Sverige. På Örebro universitet har 14 566 studenter antagit av 43 000 sökande.

– Många vill läsa på Örebro universitet och det är framför allt professionsutbildningarna som lockar, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Annons ▾

Juristprogrammet och Läkarprogrammet är populära

Juristprogrammet och Läkarprogrammet är de mest sökta utbildningarna, tätt följda av Socionomprogrammet och Psykologprogrammet.

Till Juristprogrammet sökte 4 765 personer och siffran för Läkarprogrammet är snarlik då 4 589 sökte. Skillnaden är att Läkarprogrammet bara har 65 platser.

Det är också totalt sett många sökande till universitetets olika lärarutbildningar. Sammanlagt sökte 43 000 till Örebro universitets utbildningar och 14 566 studenter har blivit antagna till hösten 2017.

Den största delen antagna är studenter som redan går på universitetet men som av formella skäl måste söka kurserna inom sitt program. Men när höstterminen börjar räknar universitetet med att välkomna ungefär 4 000 nya studenter.

– Det är viktigt att komma ihåg att svara på sitt antagningsbesked, så man inte förlorar sin plats på utbildningen, säger Anna-Karin Andershed.

Örebro universitets mest sökta utbildningar:
  • Juristprogrammet 4 765 sökande till 120 platser
  • Läkarprogrammet 4 589 sökande till 65 platser
  • Socionomprogrammet 3 571 sökande till 100 platser
  • Psykologprogrammet 3 348 sökande till 35 platser
  • Kriminologiprogrammet 3 030 sökande till 45 platser
  • Civilekonomprogrammet 2 509 sökande till 80 platser
  • Personalvetarprogrammet 2 166 sökande till 50 platser
  • Ekonomiprogrammet 2 122 sökande till 30 platser
  • Sjuksköterskeprogrammet 1 798 sökande till 100 platser
  • Medier, kommunikation och PR 1 250 sökande till 50 platser

FIKK - För att alla behövs