Örebro Futsal Club

Framkomligheten påverkas på Rudbecksgatan när ledningar för vatten och avlopp flyttas

Från 13 november, stängs in-/utfarten mot Österängsgatan. Detta för att det pågår arbeten med att flytta ledningar för vatten och avlopp på platsen.

· Publicerad: 13 november 2017 · 19.05.

När arbetsområdet flyttas från och med vecka 47 påverkas trafiken på Rudbecksgatan som då kommer att vara avstängd för biltrafik, men kommer vara öppen för kollektivtrafik och utryckande fordon.

Österplan utvecklas till ett blandat område med bostäder, kontor och handel. På området ligger i dag befintliga ledningar som måste flyttas. Det kommer att blir lite stökigt under byggtiden och vi ber om överseende med det.

Annons ▾

Just nu pågår arbeten med att flytta ledningar för vatten och avlopp på Österängsgatan. Detta pågår fram till vecka 47. Mellan vecka 47 och vecka 50 kommer Rudbecksgatan vara avstängd för biltrafik och endast öppen för kollektivtrafik och utryckande fordon.

Trafiken kommer ledas om

Samtidigt som arbetet med vatten- och avloppsledningarna pågår gör Tekniska förvaltningen under vecka 49 underhållsarbeten på järnvägsspåret som korsar Rudbecksgatan i höjd med Engelska skolan. Det betyder att vecka 49 är arbetsområdet vid Rudbecksgatan helt avstängd för all trafik.

Biltrafiken, tung trafik och leveranser kommer att ledas om via skyltning under hela perioden. Under perioden kan det vara aktuellt med kvälls-, natt- och helgarbeten för att påskynda arbetet.

Preliminär tidplan:

  • Vecka 44-47 VA-arbeten på Österängsgatan
  • Vecka 47-50 VA-arbeten på Rudbecksgatan
  • Vecka 49 Spårarbeten på Rudbecksgatan – gatan är helt avstängd för all trafik
  • Vecka 50-5 VA-arbetena fortsätter på Restalundsvägen och Målgatan
  • Vecka 5-10 VA-arbete utförs i cykelbanan på östra sidan av Rudbecksgatan.

FIKK - För att alla behövs