Örebro Futsal Club

Örebro län får knappt 21 miljoner för miljöförbättrande åtgärder

Naturvårdsverket fattade beslut att ge stöd till fjorton nya miljöprojekt i Örebro län för miljöförbättrande åtgärder.

· Publicerad: 3 december 2017 · 02.23.
Miljö-Klimat

Fredagen så fattade Naturvårdsverket beslut om att ge stöd till fjorton nya miljöprojekt i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de fjorton projekten
20 978 730 kronor i bidrag för att på olika sätt kunna genomföra åtgärder med stor klimatnytta.

Grundar sig på klimatnytta

Fyra gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt – ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

Annons ▾

Under fredagen beslutade alltså Naturvårdsverket vilka projekt som fick bidrag i den nu aktuella sökomgången. Som framgår av tabellen nedan är det både stora och lite mindre projekt som får stöd.

Futurum fastigheter få största stödet

Störst bidrag får Futurum fastigheter som får stöd för att bygga bort oljepannor i sitt fastighetsbestånd.

Näst mest pengar får Askersunds kommun som får stöd för att sätta upp en tankstation för biogas. Förutom att ge invånarna i Askersundstrakten möjlighet att tanka biogas förbättras den nationella tankinfrastrukturen och därmed stärks biogas som drivmedel.

Örebro Tvätt får nästan tre miljoner

En annan aktör som får stöd är Örebro-Tvätt AB i Örebro som nu kommer att konvertera sin uppvärmning från olja till biogas.

– Pengarna har stor betydelse för mig. Jag har länge önskat kunna göra den här förändringen, men det är en väldigt stor utgift för mitt företag. Men nu när jag fick hjälp var det möjligt. Det gör att jag framöver kommer att få ren tvätt med ett renare samvete, säger Schlemon Athoraya, ägare till Örebro-Tvätt AB.

 • Futurum Fastigheter i Örebro AB – Bygga bort oljepannor (6 333 660 kr)
 • Askersunds kommun – Biogastankställe (4 200 000 kr)
 • Skanska Industrial Solutions – Konvertering asfaltverk till förnybart bränsle (3 800 000 kr)
 • Örebro-Tvätt AB – Energikonvertering från olja till biogas (2 424 500 kr)
 • Claes o Karolina Schneider Berga Gård EF – Konvertering olja till bioenergi (1 300 000 kr)
 • Lantmännen Ek För – Konvertering eldningsolja till bioolja (1 215 000 kr)
 • AB Bandindustri – Ersätta oljepanna med elpanna (551 670 kr)
 • Linde Energi AB – Destinationsladdare i Lindesbergs kommun (388 500 kr)
 • Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen – Laddinfrastruktur i norra Örebro län (265 000 kr)
 • Örebro Läns flygplats AB – Laddpunkter Örebro Airport (147 500 kr)
 • Linde Energi AB – Snabbladdare i Lindesberg (145 500 kr)
 • Akademiska Hus AB – Publik laddning (138 400 kr)
 • Karlskoga Kraftvärmeverk AB Avd Mosseruds återvinning – Inköp biogaslastbil (40 000 kr)
 • Laxå Kommunfastigheter AB – Publik laddning (29 000 kr)

FIKK - För att alla behövs