Örebro Futsal Club

Så ska militären och civila försvaret samverka i Örebro län för att klara kriser

Militären och landshövding Maria Larsson träffas – nu ska ett nytt totalförsvar byggas i Sverige

· Publicerad: 31 mars 2018 · 20.09.
SEE 17 20170512 Nässjö
Polisen samverkar med skyddsvakten på plats. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Militären och det civila försvaret måste samarbeta inför- och i kriser. Det är detta som kallas totalförsvar.

På onsdag den fjärde april så möts regionens högste militär och länets högsta företrädare för det civila försvaret, för att underteckna en grundsyn för hur totalförsvaret ska fungera i Örebro län.

Annons ▾

Det är landshövding Maria Larsson och chefen för Militärregion Väst, Peter Hederstedt som ska underteckna ett dokument om hur militär och civilt försvar ska hitta former för att bygga ett nytt totalförsvar i länet. Örebro är därmed det första län som bryter ner hur samarbetet mellan militär och övriga samhället ska göras i praktiken på läns- och lokal nivå vid allvarliga kriser.

– Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret har regeringen bedömt som den viktigaste frågan inom försvarsbeslutsperioden till år 2020, säger Maria Larsson. Att enas om en grundsyn med militären är som att få ritningarna över hur totalförsvaret i länet ska byggas från grunden.

Försvaret är okänt för många – nu ska nytt totalförsvar byggas

Sedan berlinmuren rasade och kalla kriget avtog har begrepp som civilt försvar och totalförsvar blivit okända för många. Men det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats – och nu ska ett nytt totalförsvar byggas och realiseras inom alla viktiga samhällsområden, såsom sjukvård, infrastruktur, IT, livsmedelsförsörjning med mera…

Hur ska totalförsvaret återuppstå?

Hur ska samarbetet i Örebro län byggas i praktiken? Hur ska totalförsvaret återuppstå annat än i pärmar ståendes i bokhyllorna? Detta är den grundsyn som det handlar om och som kommer att undertecknas på onsdag den fjärde april.

Peter Hederstedt tillträdde sin nya befattning som chef för Militärregion Väst så sent som i januari i år.

– Det känns bra att Örebro är första länet som vill göra en grundsyn på läns- och lokalnivå. Mina intryck från framför allt länsstyrelsen och polisledningen i länet är mycket goda och förutsättningarna för bra samarbete är de bästa tänkbara, kommenterar Peter Hederstedt.

FIKK - För att alla behövs