Örebro Futsal Club

Nya lagar och förordningar som träder i kraft den första januari 2019

Här listar vi några av dom nya viktigare lagar och förordningar som träder i kraft i Sverige från den första januari 2019.

· Publicerad: 28 december 2018 · 14.56.
Gott nytt år 2019

Har du koll på dom nya lagarna och förordningar som börjar gälla från årsskiftet i januari 2019? Över 70 stycken listas av regeringskansliet och här på Örebro Tribune kan du läsa ett urval av dessa.

  • Tv-licensen skrotas och ska ersätts av en individuell public service-avgift. Alla personer över 18 år kommer att få betala 1 procent av sin beskattningsbara inkomst, denna avgift upp till ett tak där maxgränsen landar på 1 300 kronor per år.
  • Du som arbetar och blir sjuk får i dag ingen ersättning för den första dagen av din sjukskrivning. Denna karensdag ska ersättas från den första januari med ett så kallat karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning, detta i form av sjuklön.
  • Det görs en förändring i djurskyddsförordningen från januari 2019 där det blir förbjudet att flytta runt och i samband med detta förevisa elefanter och sjölejon offentligt, exempelvis på cirkus.
  • Det sker en lagändring i brottsbalken med ett starkare skydd för transpersoner – grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottsrubriceringen, hets mot folkgrupp.
  • Det kommer från årsskiftet ske en lagändring i folkbokföringslagen som syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Kvarskrivning kommer ersättas av skyddad folkbokföring.
  • Modernare regler i föräldrabalken angående assisterad befruktning och föräldraskap. Det blir bland annat möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård att genomgå befruktning utanför kroppen, med enbart donerade könsceller.
  • Skärpta regler införs från årsskiftet kring förbud mot utländska barnäktenskap. Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige.
  • Socialtjänstlagen kommer att ändras och innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Dom nya lagar och förordningar kommer från en lista publicerad från regeringskansliet.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs