Örebro Futsal Club

Bevakningskameror ska öka tryggheten vid Järntorget

Örebro Kommun informerade under torsdagen i ett pressmeddelande att bevakningskameror ska sättas upp för att öka tryggheten vid Järntorget.

· Publicerad: 20 juni 2019 · 11.57.

För att öka tryggheten i centrala Örebro kommer bevakningskameror sättas upp kring Järntorget och Henry Allards park. Örebro kommun samverkar med polisen som sätter upp kamerorna.

– Örebro kommun ser positivt på dialogen och samverkan med polisen och det gemensamma trygghetsskapande arbetet runt Järntorget. Nu kommer kameror på plats vilket kommer öka tryggheten, men fler insatser behöver göras och jag ser fram emot det fortsatta samtalet med bland annat polisen kring detta, säger John Johansson (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens utskott för förebyggande arbete.

Annons ▾

Bevakningskameror för ökad trygghet

Örebro kommun, Polisen, Örebrobostäder och City Örebro samverkar kring brottsförebyggande åtgärder och har tecknat ett medborgarlöfte med målet att öka tryggheten i centrala Örebro. Syftet med medborgarlöftet är att uppmärksamma trygghetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter i Örebro city samt effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten, både på kort och lång sikt.

– Örebro kommun samverkar med polisen i många brottsförebyggande frågor och kamerabevakning är en av dessa. Vi stöttar polisens initiativ till att sätta upp kameror kring Järntorget och Henry Allards park. Dessa platser har en problembild och vi måste ta till åtgärder för att öka tryggheten, säger Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro kommun.

– Vi på polisen ser att kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i vårt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Kamerabevakning ska inte ersätta andra trygghetsskapande åtgärder utan ska vara ett komplement till dessa. När polisen ska kamerabevaka är vi i stort behov av ett gott samarbete med kommunen och andra verksamheter, säger Tomas Ammer, kommunpolis.

Mycket med incidenter vid Järntorget

Under de senaste åren har ett flertal grövre incidenter förekommit runt Järntorget och Henry Allards park. Den mest minnesvärda var mordet på toaletten vid Järntorget som ägde rum i januari 2018.

Men även ett flertal större bråk och andra våldshandlingar har förekommit på platsen. Framför allt har de handlat om olika grupperingar som slagits med varandra. Örebro Tribune kunde i april rapportera om ett större bråk vid Järntorget samt Henry Allards park.

Att Örebro Kommun tillsammans med polis bestämmer sig att sätta upp bevakningskameror är helt försåtligt. Men i en artikel publicerad av Sverige Radio 2018 betyder det inte att kamera sänker brottsligheten på öppna platser.

FIKK - För att alla behövs