Örebro Futsal Club

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

· Publicerad: 11 mars 2020 · 19.11.
BIld PublicDomainPictures Pixabay

Påverkan på kommunens verksamheter

Förskola och skola

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskyddsläkare. Elever som är friska ska gå till skolan, även om de rest i drabbade områden.

Vård och omsorg

För att förhindra risken för smitta av covid-19 tillåter vi tills vidare inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Annons ▾

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Stanna hemma om du har symtom

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta.

Särskilt viktigt är att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägs­symtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Ring 1177 om du misstänker sjukdomen covid-19

Om du har varit i ett område där personer blivit sjuka av det nya coronaviruset och du får feber, hosta eller andningssvårigheter inom 14 dagar, ring 1177 för att få information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom du riskerar att smitta andra.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Smittspårning begränsar spridning av smitta

När Region Örebro län bekräftat att en person har covid-19 så kartlägger Region Örebro län den personens nära kontakter noggrant, för att hitta smittkällan och förhindra att smittan sprids vidare. De personer som har varit i nära kontakt med någon som blivit sjuk i covid-19 kontaktas sedan av Smittskyddsenheten på Region Örebro län. Personerna får då information och förhållningsregler som till exempel att inte gå till skolan eller arbetet under inkubationstiden, att vara uppmärksamma på symtom och att om de får symtom snabbt kontakta vården.

Region Örebro län gör också en bedömning om personen har varit smittsam eller inte under den tid som personen eventuellt varit på sin skola eller arbetsplats. Eventuella åtgärder görs bara om personen varit smittsam. Exempel på åtgärder är förhållnings­regler till dem som utsatts för smittrisk, till exempel att undvika sociala kontakter utanför familjen, att följa hygienföreskrifter, att vara uppmärksam på symtom och att vid symtom stanna hemma och ringa 1177.

Undvik smitta

Det här kan du själv göra för att undvika smitta:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Källa orebro.se

FIKK - För att alla behövs