Nu börjar kommunen sopa upp gruset

Örebro Kommun kunde under måndagen informera om att de i slutet av vecka 12 kommer påbörja sitt arbete med att sopa upp allt grus.

· Publicerad: 22 mars 2021 · 09.19.

Våren är på ingång och nu kan Örebro Kommun informera om att de kommer påbörja arbetet med att sopa upp grus. I ett pressmeddelande som skickades ut under måndagen kan kommunen bekräfta att detta arbete kommer påbörjas i slutet av vecka 12.

— För att sandupptagningen ska fungera effektivt och för att vi ska kunna hålla den preliminära tidplanen är det viktigt att fastighetsägare och villaägare, i god tid innan vi planerar att komma till deras område, sopar ut sanden som ligger på trottoaren.

Annons ▾

— Det är också viktigt att vara noga med att parkera rätt och tänka på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler. De örebroare som har garage eller infart får gärna parkera där, säger Jonas Harrysson, gruppchef på Tekniska förvaltningen.

Regn och trasiga maskiner kan påverka tidsplanen

När tidplanen kommer så kan den komma att ändras om till exempel sopmaskiner går sönder och måste repareras eller om det regnar mycket, då blir det för blött för att sopa.

— För att få bort all sand och grus efter vintern behöver vi ofta sopa flera gånger. Det innebär att sopmaskinen kan åka i ett område tidigare än vad som står i tidplanen.

— Maskinen tar då upp den största mängden sand och grus och kommer sedan tillbaka och sopar klart. Alla gator besiktas löpande, så om någonting ändå missas kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges, säger Jonas Harrysson.

FIKK - För att alla behövs