Örebro Futsal Club

Ny app effektiviserar ambulanspersonalens arbete

Sen den första maj har ambulanspersonalen i Örebro region Län testat en ny app som ska effektivisera arbetat i fältet .

- .

Ambulanspersonalen i Region Örebro län kan numera vara ständigt uppdaterade när de är ute på fältet.

Detta tack vare en app till telefonen innehållande alla nödvändiga riktlinjer. Appen har testats i fältet sen den 1 maj

Annons ▾

Appen moderniserar arbetet

När ambulanspersonalen jobbar behöver de ta en massa beslut kring patienterna. De besluten bygger på riktlinjer för behandling och läkemedelshantering.

Tidigare har riktlinjerna varit samlade i en bok i fickformat som omarbetades och trycktes vartannat år. Men nu har ambulansen tagit klivet in i applikationernas värld.

Bakgrunden är att det var svårt att hålla boken uppdaterad, det var både omständligt och dyrt. När senaste upplagan kom från tryckeriet så kunde det i teorin redan finnas delar som var inaktuella.

Det berättar Torbjörn Bergvall, verksamhetsutvecklare för ambulanssjukvården i regionen.

Han har utvecklat appen tillsammans med Per Bonerfält, medicinskt ledningsansvarig på USÖ-ambulansen, samt Jan Arvidsson, sjuksköterska, från ambulansen i Karlskoga.

Därför började man diskutera olika lösningar, och efter att ha sett att Region Västernorrland hade sina riktlinjer samlade i en app i telefonen föddes idén.

Man beslutade i länsambulansgruppen att så får det bli även i Region Örebro län. Vid årsskiftet var man redo att släppa en testversion av appen.

”Årets första månader kan man säga att den var i provdrift” säger Torbjörn Bergvall som berättar att man samtidigt utrustade alla länets ambulanser med smartphones.

”Radioskugga” – inget problem

Grunden är detsamma som innehållet i den gamla boken. Men eftersom det är så enkelt att redigera och uppdatera i appen, så har man lyft in ytterligare användbara riktlinjer och funktioner.

Appen har en sökfunktion, och när viktiga uppdateringar görs kommer push-notiser så att personalen kan gå in och läsa på vad som är nytt.

”Just nu jobbar vi också med att utveckla en funktion för beräkning av läkemedelsdoser utifrån patientens längd och vikt.”

Inte heller behöver någon oroa sig för att stoppas av obefintlig mottagning på mobilen i händelse av att ambulansen är på uppdrag ute i ”obygden”.

”Den senaste versionen av appen finns hela tiden sparad i mobilen, så att man kommer åt den även om mottagningen är dålig.” förklarar Torbjörn Bergvall.

FIKK - För att alla behövs