Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan

E.ON reparerar och förnyar en fjärrvärmeledning vid resecentrum i Örebro, vilket innebär begränsad framkomlighet på Östra Bangatan i båda riktningarna.

· Publicerad: 23 september 2022 · 10.56.
Arkivbild: Martin Avedal

Örebro Kommun kunde under fredagen skriva på sin hemsida att det kommer vara begränsad framkomlighet på Östra Bangatan mellan veckorna 40 till 45.

— E.ON reparerar och förnyar en fjärrvärmeledning vid resecentrum i Örebro, vilket innebär begränsad framkomlighet på Östra Bangatan i båda riktningarna. Även gång- och cykelbanetunneln stängs för cyklister. Arbetet beräknas pågå från vecka 39 till vecka 45, skriver Örebro Kommun.

Annons ▾

Endast ett körfält kommer vara öppet

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på Östra Bangatan vid södra delen av Resecentrum, i höjd med Järntorgsgatan. Endast ett körfält kommer att vara öppet i båda riktningarna.

Tunneln under järnvägen kommer att stängas av för cyklister, dock kommer gående fortfarande kunna använda trapporna upp och ner i tunneln. Även övergångsstället över Östra Bangatan kommer att stängas av.

Framkomligheten på Östra Bangatan kommer vara begränsad från vecka 40 till och med vecka 45, men arbetet startar vecka 39 på Västra Bangatan.

Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

— När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi värnar om säkerheten för boende och trafikanter som rör sig i närheten av arbetsområdet, skriver Örebro Kommun.

Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

FIKK - För att alla behövs