Extrem ökning av sjukfrånvaro inom välfärden

Idag presenterar flera fackförbund rapporten Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön som visar en extrem ökning av sjukfrånvaro inom välfärden.

· Publicerad: 12 juni 2024 · 09.05.
Arkivbild

Tre fackförbund går under onsdagen ut och larmar om att det skett en extrem ökning av sjukfrånvaro inom välfärden. Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterad sjukfrånvaro i Sverige, skriver Vårdförbundet, Kommunal och Vision i tre separata pressmeddelanden.

Gemensamt har de idag presenterat rapporten Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön som ska visa att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron. Utöver Vårdförbundet, Kommunal och Vision har även Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärare deltagit i rapporten.

Annons ▾

Kostnaderna för sjukfrånvaron var 51,4 miljarder under 2023

Rapporten visar att de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron var 51,4 miljarder kronor i kommuner och regioner år 2023. I beräkningen ingår kostnader för produktionsbortfall på grund av att människor inte är på jobbet.  Det är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för corona-åren.  

I rapporten presenteras siffror som visar en explosiv ökning av sjukfrånvaron. Det är arbetstagare inom kommuner och regioner som har högst sjukskrivningstal och hög risk för framtida sjukskrivningar. 

— Det går åt fel håll, mer måste göras för att motverka den stressrelaterade ohälsan och brister i arbetsmiljön. Men parterna kan inte ensamma lösa de arbetsmiljöproblem som är kopplade till obalansen mellan krav och resurser i välfärden. Politiker på alla nivåer måste investera i arbetsmiljön och skapa rätt förutsättningar för en god bemanning och ett hållbart arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Kvinnor dominerar sjukskrivningarna

Under 2023 stod kvinnor för fyra av fem av de pågående sjukfallen. I de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön. Villkoren inom kvinnodominerade yrken är sämre än inom mansdominerade, och leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning. 

— Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga. Att de kvinnodominerade välfärdsyrkena ska ligga högst i sjukskrivningsstatistiken är ingen naturlag. Det går att ändra på det.  Grundproblemet är obalansen mellan krav och resurser. Det kan inte fortsätta så här – välfärden måste få en långsiktigt hållbar finansiering, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal.

Tre åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaron:

  • Politiker på alla nivåer behöver säkra att välfärden får en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering. Arbetsgivare behöver investera i jämställda löner, schyssta villkor och hållbara arbetstider så att fler lockas till välfärdens yrken och så att befintlig personal trivs och vill stanna kvar.
  • Alla arbetsplatser behöver arbeta aktivt med friskfaktorerna, det vill säga de organisatoriska förutsättningar som enligt forskningen visat sig ha en positiv påverkan på arbetsmiljö, produktivitet och sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör införa sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

FIKK - För att alla behövs