ÖBO tar speciallån för att utveckla Södercity

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) har beviljats en ny typ av lån, kallat social lån, detta för att kunna utveckla Södercity i Örebro.

· Publicerad: 13 juni 2024 · 12.37.
Krämartorget på Södercity i Örebro. Visionsbild: White arkitekter.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) skriver i ett pressmeddelande att det har tagit ett så kallat social lån för att utveckla Söder City. Social lån eller Lån för Social Hållbarhet som man också kan kalla det delas ut av Kommuninvest.

Kommuninvest har sedan ett år tillbaka haft detta nya typ av lån i sin portfölj. Tanken med den nya låneformen är att främja sociala satsningar som driver samhället framåt. Nu har ÖBO beviljats denna typ av lån för att kunna utveckla Söder City i Örebro.

Annons ▾

Detta är Södercity i Örebro

Södercity i Örebro har ett centralt läge och består av två torg, Krämartorget och Olof Palmes torg, bostadshus och kommersiella lokaler. Där finns också ett stort köpcentrum, Krämaren, samt Conventum med teater och konferenslokaler.

ÖBO äger en betydande del av bostäderna och lokalerna i Södercity och har flera omdaningsprojekt på gång i stadsdelen. Målsättningen är att stärka Södercity genom att öka tryggheten och skapa en mer attraktiv plats för näringsverksamhet samt kultur för dem som bor och besöker platsen. En plats att trivas på.

Nya bostäder, verksamheter och kommersiella lokaler, som den nya takbaren, Glassery, på Änggatan 18, är centrala inslag. De bidrar till ökande kundströmmar och rörelser i kvarteret dagar och kvällar, vilket är en viktig trygghetsfaktor för platsen. Torgen ska bli grönare och utformas för att gynna umgänge och evenemang. På Krämartorget planeras även för ett nytt bostadshus.

Södercity har främst varit en stadsdel som örebroarna passerar på väg någonstans. Området kan på kvällstid kännas otryggt med öde ytor och mindre gränder som lockar till olagliga verksamheter. Den fysiska investeringen blir därför en viktig social insats för stadsdelen där förändringen kommer att växa fram över tid.

Ett nytt verktyg i hållbarhetsarbetet

Ett av allmännyttans uppdrag är att verka för ett socialt hållbart samhälle. Det kan dock vara svårt att få tillbaka investeringar för sociala insatser i ett fysiskt projekt. Kostnaderna blir oftast högre än intäkterna.

Genom att Lån för Sociala Hållbarhet har en lägre ränta ökar möjligheterna för sociala investeringar. Detta gör att satsningen inte blir lika kostsam som med traditionella lån. ÖBO och andra allmännyttiga bostadsbolag kan, via sociala lån, bidra till fler sociala insatser som på sikt gynnar hela samhället.

Fakta sociala lån

På många håll i kommunsektorn planeras och genomförs särskilda satsningar för att möta sociala behov och utmaningar. Den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet är till för regioner, kommuner och de allmännyttiga bostadsbolagen, som vill utveckla, stärka och synliggöra sitt hållbarhetsarbete.

FIKK - För att alla behövs