Örebro Futsal Club

Första oktober så införs det parkeringsavgift på Öster i Örebro

Tisdagen den 19 september informerade Örebro Kommun att det kommer införas parkeringsavgift på Öster från oktober månad.

· Publicerad: 19 september 2017 · 12.58.

Örebro Kommun informerar på tisdagen att från den 1 oktober införs det parkeringsavgifter på Öster i Örebro. Detta är ett i ledet där man inför parkeringsavgift i områdena runt centrum. Tidigare så har även Norr fått parkeringsavgifter.

I ett pressmeddelande skriver Örebro Kommun följande.

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt.

Annons ▾

För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden i Örebro.

Kommer kosta 2 kronor i timmen

Den 1 oktober avgiftsbeläggs parkeringar på Öster. Avgiften blir 2 kr/timme vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00, vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

Den 1 oktober är en söndag, vilket innebär att den första dagen med parkeringsavgift blir under måndagen den 2 oktober.

I dagsläget finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbeläggs och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan.

I automaterna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd (den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa).

Parkeringsavgift kommer även att införas på Väster och Söder under 2018.

Kommunen vill att vi väljer andra färdmedel än bilen

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Att införa parkeringsavgift, samtidigt som de förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Läs mer om avgifter på kommunala parkeringar på www.orebro.se/parkering

FIKK - För att alla behövs