Göta hovrätt skärper straffen efter upploppet i Sveaparken

Tre av de fyra unga män som dömdes för grovt sabotage mot blåljusverksamhet får skärpta straff när Göta hovrätt under fredagen presenterade sin dom.

· Publicerad: 9 september 2022 · 12.24.

Göta hovrätt kunde under fredagen presentera sin dom för de som överklagade sina domar efter upploppet i Sveaparken. Påföljden blir att straffen skärps för tre av de fyra, den fjärde får dock sänkt straff.

De tre som får skärpt straff döms istället till 5 år medan en av till fängelse i 4,5 år. De två som dömdes till utvisning får stanna i landet. Den fjärde få sänkt straff. Alla döms fortfarande till grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Annons ▾

— Jag konstaterar att hovrätten i allt väsentligt instämmer tingsrättens i bedömningar. Hovrätten utvecklar och förtydligar också i vissa delar. Sammantaget anser jag att det är en noggrann och tydlig dom med välgrundade ställningstaganden även i de svåra frågor som varit uppe till prövning. Domen kan förhoppningsvis ge vägledning i kommande processer som avser samma typ av brottslighet, säger chefsåklagare Per-Erik Rinsell.

Detta gäller det första ärendet som slutfördes den 27 juni, då fyra män dömdes för inblandningen i upploppet i Sveaparken. De fyra dömdes till fängelse i mellan 4- och 5,5 års fängelse. Dessa fyra valde senare att överklaga sina domar.

FIKK - För att alla behövs