Soteld i en villa vid Runnaby

Räddningstjänsten och polisen larmas ut till en villa vid Timmerbacken i Runnaby, väster om Örebro. Larmet som inkommer är att det skall vara en soteld i fastigheten.

Nya beslut tagna av Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 22 september behandlades frågor så som nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem samt Strategi för ett jämställt Örebro.